آخرین مطالب
10:01 ب.ظ
463
نُه دی روز نشان لشگر بیدار حق است

این نُه دی فتح و یوم الله ماست
افتخار مردم آگاه ماست

روز خیل رهروان با وفاست
جلوه گاه قدرت دست خداست